Allra kommenterar Pensionsmyndighetens beslutPensionsmyndigheten har idag valt att tillfälligt köpstoppa Allras fonder på myndighetens fondtorg. Myndigheten avser att utreda om bolaget följer det samarbetsavtal som gäller för fondtorget.

Allras VD Alexander Ernstberger kommenterar:

– Vi har ett stort ansvar mot våra 130 000 kunder och de ska kunna lita på att vi följer det regelverk som gäller för fonder i premiepensionssystemet. Vi välkomnar därför en granskning av vår verksamhet och vi kommer att göra allt för att underlätta den granskningen. Vi har haft och kommer även fortsättningsvis ha en nära dialog med Pensionsmyndigheten. Vi är angelägna om att ha Pensionsmyndighetens förtroende och vi är beredda att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla detta förtroende.