Förbättra ditt pensionssparande i 3 steg


För att du ska få en bra pension är det viktigt att jobba så många år som möjligt, spara pengar själv, och se till att arbetsgivaren betalar tjänstepension. Men det finns också några andra sätt att försöka förbättra sin pension, det menar Allras pensionsrådgivare Andreas Bjerke.

Andreas Bjerke, pensionsrådgivare på Allra
Andreas Bjerke, pensionsrådgivare på Allra

Utnyttja möjligheten till flytträtt

Tidigare var pensionssparandet som regel låst i olika pensionsförsäkringar. Sedan några år tillbaka är det fullt möjligt att flytta vissa delar av dina sparade pensionspengar mellan olika försäkringsbolag. Men att flytta en försäkring från ett bolag till ett annat innebär inte att upplägget automatiskt förbättras. Här gäller det att vara uppmärksam på villkoren.

– Speciellt försäkringar med traditionell förvaltning kan vara snåriga att jämföra vad gäller till exempel försäkringsmoment, avgifter och kvalitet. Men, generellt kan man säga att det är bra att välja ett bolag med solid ekonomi. Dessa bolag har råd att ta en viss risk med sina placeringar, vilket ger dig större möjligheter att få bra avkastning över tid. Känner du dig osäker kan du ta hjälp av en pensionsrådgivare. På Allra hjälper vi dagligen våra kunder med den här typen av förändringar, säger Allras rådgivare Andreas Bjerke.

Överväg att ta risk

Vilken risknivå du väljer i ditt pensionssparande kan göra stor skillnad i plånboken den dag det är dags att gå i pension. Din pensionsrådgivare har ansvar för att vägleda i valet av risk, bland annat utifrån dina tidigare erfarenheter och kunskaper när det gäller fondsparande, hur lång tid du har kvar till pensionen och din ekonomiska situation. Även din riskvilja väger tungt vid valet av risknivå.

– Min erfarenhet är att många spontant säger att de vill ta låg risk med sitt pensionskapital. Då är det viktigt att tänka igenom vad det innebär för pensionssparandet. Historiskt har vi tydligt sett att det har lönat sig att ta vissa risker i sparandet. Trots att svängningarna har blivit större har det på lång sikt bäddat för en betydligt bättre pension. Med en låg risknivå säkrar du inte bara ditt sparande från större förluster, utan godtar också sämre förutsättningar för en god värdeutveckling. När du väljer risknivå är det är alltså viktigt att utgå från både din magkänsla och ditt mål för avkastning, förklarar Andreas Bjerke.

Tänk på avgifter

Det går ofta att hitta likvärdiga placeringar med en lägre avgift. Kanske kan du hitta en billigare fondförsäkring eller sänka avgifterna i din avtalspension? I slutändan kan skillnaden i kronor bli stor beroende på vilken avgift du betalat.

– Här finns det ofta utrymme för förbättringar. Även om någon procents skillnad ser ut som en liten besparing, blir skillnaden stor med ränta på ränta-effekt och många års sparande, avslutar Andreas Bjerke.

Tips:

Har du skaffat Allras onlinetjänst Pensionskontrollen? Den ger dig en bra överblick över alla delar i ditt pensionssparande. Du får dessutom hjälp att göra det bästa av dina placeringar. Våra erfarna pensionsrådgivare hjälper dig att justera och förbättra ditt pensionssparande genom att till exempel anpassa risken eller sänka avgifterna. Du har också möjligheten att ställa frågor till våra experter – utan extra kostnad.

Informationen på denna sida är framställd av Allra Pension AB och innehåller allmän information om pension. Innehållet på sidan är inte individuellt utformat, tar inte hänsyn till dina behov och förutsättningar och utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Informationen tillhandahålls till en större krets och ska betraktas som marknadsföring av Allra Pension AB:s produkter och tjänster. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på att uttalanden om pensionssparande är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Allra Pension AB påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Om du vill få ett individuellt utformat råd från en investeringsrådgivare är du välkommen att kontakta Allra-koncernens kundtjänst.