Rätt diagnos och vård om du blir allvarligt sjuk

Om du får diagnosen att du har en allvarlig sjukdom står du och dina nära och kära inför en av de svåraste situationerna i livet. Med försäkringen Best Doctors Medicinsk fördel får du tillgång till de skickliga specialister för att säkerställa din diagnos och behandling om du drabbas av någon av de sjukdomar som täcks av försäkringen. 

Tre vanliga frågor för den som drabbas av en allvarlig sjukdom

Har jag fått rätt diagnos?

Försäkringen ger dig tillgång till specialister i internationell världsklass för bedömning av din diagnos. Journalhandlingar, röntgenbilder, undersökningar och provresultat skickas till Best Doctors, utan att du i normalfallet behöver resa eller besöka någon läkare för att få en genomgång av din diagnos. Kontakta Allra så får du hjälp med hur du ska gå till väga.

Var kan jag få behandling?

När Best Doctors fastställt att du har en diagnos där det behövs en behandling som täcks av försäkringen får du förslag på vård på något av de mest framstående och välrenommerade sjukhusen utanför Sverige när det gäller behandling av din sjukdom. Om du väljer någon av de föreslagna behandlingarna ordnar Best Doctors allt från den medicinska administrationen och sjukhusvården till resa och boende för dig och en valfri följeslagare. Du får dessutom ersättning med 1 000 kr per dag då du är på sjukhus utomlands, i upp till 60 dagar per skada.

Har jag råd med privata alternativ?

Allt du behöver göra är att berätta för Best Doctors att du önskar få en av de förslagna behandlingarna på ett ledande sjukhus utomlands, så tar Best Doctor hand om resten. Försäkringen täcker kostnaderna upp till maximalt 10 miljoner kronor per försäkringsår för resa, boende, behandling, uppehälle, hemresa och hjälpmedel. Totalt kan kostnader upp till högst 20 miljoner kronor täckas av försäkringen.

Vad kostar försäkringen?

Best Doctors Medicinsk fördel har ingen bindningstid och du betalar ingen självrisk. Försäkringen finns i två nivåer, Bas och Premium, och premien baseras på din ålder. Om du samtidigt tecknar för din familj eller partner kan du få rabatt.

Ålder Bas Premium
18-24 år
141 kr
306 kr
25-29 år 149 kr 314 kr
30-34 år 161 kr 328 kr
35-39 år 181 kr 349 kr
Familjepaket Bas Premium
Par
353 kr
664 kr
Ensamstående med barn 308 kr 726 kr
Familj 465 kr 1 021 kr

Vanliga frågor och svar

Vad täcker försäkringen?

Genom Best Doctors Medicinsk fördel får du tillgång till de skickligaste specialisterna i världen för råd om du diagnostiserats för någon av de allvarliga sjukdomar vars behandlingar ingår i försäkringen. Du får dessutom förslag på behandling hos specialister utomlands. Försäkringen innefattar bland annat kostnader för den medicinska behandlingen såsom kirurgiska ingrepp, sjukhusvård, rådgivning av läkare, prover och medicinska analyser, transfusioner och medicin i upp till 30 dagar efter det att behandlingen i utlandet är klar. Dessutom ingår resor och logi, med ambulans eller ambulansflyg om det skulle vara nödvändigt. Försäkringen täcker också resa och logi för en medföljande vän eller släkting. Detaljerad information hittar du i försäkringsvillkoren, där det också finns undantag när försäkringen inte gäller.

Försäkringsvillkor Bas
Försäkringsvillkor Premium

Vilka belopp täcker försäkringen?

Det totala försäkringsbeloppet är begränsat upp till 10 miljoner svenska kronor per  försäkringsperiod (tolvmånadersperiod) och upp till 20 miljoner kronor per livstid. Du får en ersättning med 1 000 kr per dag du är på sjukhus utomlands, i upp till 60 dagar per skada, om behandlingen föreslagits av Best Doctors. Efter behandling utomlands, enligt försäkringen, ingår kostnader för medicin i Sverige för som mest 30 dagars behandling. Den sammanlagda ersättningen för mediciner i Sverige under försäkringens hela giltighetstid (livstiden) är högst 500.000 kronor. Till kunder som har Premium betalas utöver detta ett engångsbelopp om 25.000 kronor vid diagnos av en av de kritiska sjukdomarna vars behandlingar omfattas (förutom vid cancer in situ i cervix uteri) samt en daglig ersättning under sjukhusvistelse i Sverige med 1.000 kronor per dag i upp till maximalt 30 dagar. Se villkoren för detaljerad information och undantag när försäkringen inte gäller.

Försäkringsvillkor Bas
Försäkringsvillkor Premium

Hur gör jag om jag får en allvarlig sjukdom?

Om du har diagnostiserats med en sjukdom vars behandling omfattas av din försäkring ringer du Allra som guidar dig vidare. Du skickar dina journaler, röntgenbilder, undersökningar, testresultat och prover till Best Doctors, i enlighet med de råd du får av Allra eller av Best Doctors. Best Doctors har ett medicinskt team som diskuterar ditt fall och bekräftar din diagnos, om de håller med, och ger dig råd om lämplig behandling utomlands. Du behöver i normalfallet inte resa eller besöka någon läkare i detta skede.

Vilka typer av behandling kan jag få?

Om diagnosen bekräftas och villkoren är uppfyllda ger försäkringen dig tillgång till kranskärlskirurgi, behandlingar mot flera allvarliga cancertyper, byte eller reparation av hjärtklaff, neurokirurgi, organtransplantation från levande donator och benmärgstransplantation. En fullständig beskrivning med alla behandlingar hittar du i försäkringsvillkoren. Det finns även vissa undantag, så det är viktigt att du läser villkoren noga.

Försäkringsvillkor Bas
Försäkringsvillkor Premium

Blanketter och villkor