Övriga försäkringar

Premiepensionsförsäkring

Premiepensionsförsäkring

Ditt PPM-sparande går i arv om
du avlider före pensionen


Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring - betalskydd vid arbetslöshet
och sjukskrivning

Betalskydd

Betalskydd

Förstärker din ekonomi vid sjukskrivning och arbetslöshet

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd +

Ersättning vid cancerdiagnos före 50 års ålder eller dödsfall