Bland de mest valda fonderna i premiepensionssystemet

Vi är övertygade om att en trygg och ansvarsfull förvaltning går hand i hand med en stabil och bra utdelning på sikt. Vårt team med erfarna förvaltare ser till att Allras fonder håller en stabil utveckling inom varje risknivå.

En av Sveriges största fondförvaltare

Allra är en av de mest valda fondförvaltarna i premiepensionssystemet. Tack vare vår storlek får våra premiepensionssparare enligt Pensionsmyndighetens regler tillbaka ca 80 procent av fondavgiften. Våra pensionsfonder finns hos många pensions- och försäkringsbolag.

Vanliga frågor & svar

Vilka avgifter tar Allra ut för mitt fondsparande?

Fondavgiften varierar beroende på om det gäller PPM-sparande eller exempelvis tjänstepension. Exempelvis kostar vår största fond, Allra Strategi Lagom, endast 0,48 procent efter rabatt i premiepensionssystemet. Förutom fondavgiften har vi inga avgifter för våra kunder.

Vad är det för skillnad på räntepapper och aktier?

Räntepapper

Räntepapper är värdepapper som ger förutbestämd ränta. Det är ett sätt för länder, företag eller organisationer att låna pengar på en bestämd tid för att finansiera sin verksamhet. Även om räntan på räntepapper oftast är lägre än börsutvecklingen är det ett betydligt tryggare sätt att investera än börsens berg- och dalbana. När det blir osäkert på börsen är räntepapper ett bra och säkert alternativ.

Aktier

Aktier är ägarandelar i ett börsnoterat aktiebolag. Ju fler aktier du har i bolaget desto större del av bolaget äger du. Beroende på vad marknaden är beredd att betala för aktierna stiger eller sjunker värdet av aktierna/dina andelar. Långsiktigt tror Allra att aktier är det bästa sättet att få ditt sparande att växa. Därför äger vi långsiktigt mycket aktier.

Vad betyder indexfond och hävstång?

Indexfond

Det aktieindex som brukar finnas med som jämförelse i olika aktiegrafer visar värdeutvecklingen för en vald grupp aktier. Det mest använda aktieindexet i Sverige är OMX30, som innehåller de trettio mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. En indexfond har som mål att spegla utvecklingen för ett visst aktieindex. Den är inte aktivt förvaltad, utan köper och säljer automatiskt för att hela tiden ha samma sammansättning av aktier som det index man följer.

Hävstång

Genom att handla med en viss typ av värdepapper, så kallade derivatinstrument, förstärks värdeutvecklingen i fonden. Eftersom både uppgångar och nedgångar förstärks jämfört med index brukar denna typ av investeringar allmänt kallas hävstång.