Ett långsiktigt aktiesparande med stabil utveckling

Den här pensionsfonden passar dig som vill ha möjlighet att vara med på en del av uppgångarna på aktiemarknaden men vill skydda ditt sparande mot större nedgångar.


Passar den här fonden dig?

Fondfakta


Andelsklass A | B
Startdatum 2011-08-02 | 2012-07-02
Startkurs 100,00 SEK | 100,00 SEK
ISIN A LU1209008116
ISIN B LU1209011417
Fondavgift 1,50% | 2,25%
Fondavgift efter rabatt i PPM 0,36%
Rörligt arvode 0 SEK
PPM-nr 322008 | -
Norman-belopp 11472 SEK
Ansvarig förv. Johan Nordström

Inriktning och risknivå


Allra Strategi Försiktig har en global inriktning och är inte begränsad till någon särskild bransch. Fonden placerar i aktier, derivat, räntebärande papper och på konto hos kreditinstitut. Vårt mål med förvaltningen av fonden är att uppnå en långsiktigt god tillväxt med risknivå 4 på en sjugradig skala. Förvaltningens strategi och fondens sammansättning kan variera kraftigt över tiden beroende på hur förutsättningarna på marknaden förändras. Värdet av fondens placeringar i aktier, direkt eller indirekt, får aldrig överstiga 70 procent av fondförmögenheten.

Vad menas med risknivå?

Valbara försäkringsbolag

Danica Pension, Folksam, Nordnet, Länsförsäkringar, MFEX, Movestic, Pensionsmyndigheten, SEB, Skandia

Börsutveckling

    Fördelning av innehav

    Riskinformation

    Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.