En populär fond med global riskspridning

Allra Lagom är en bra pensionsfond för dig som är beredd på att ta en viss risk i ditt fondsparande för att få möjligheten att vara med på en stor del av uppgångarna på aktiemarknaden.


Passar den här fonden dig?

Fondfakta


Andelsklass A
Startdatum 2011-08-02
Startkurs 100,00 SEK
ISIN LU1209020087
Fondavgift 2,25%
Fondavgift efter rabatt i PPM 0,48%
Rörligt arvode 0 SEK
PPM-nr 286179
Norman-belopp 19 091 SEK
Ansvarig förvaltare Johan Nordström

Inriktning och risknivå


Allra Strategi Lagom placerar direkt eller indirekt via fonder i svenska eller utländska aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden kan även placera i andra finansiella instrument för att öka möjligheten till uppgång eller minska risken. Vårt mål med förvaltningen av fonden är att uppnå en långsiktigt god tillväxt med risknivå 5 på en sjugradig skala. Förvaltningens strategi och fondens sammansättning kan variera kraftigt över tiden beroende på hur förutsättningarna på marknaden förändras. Den rekommenderade minimitiden för fondsparande är 5 år.

Vad menas med risknivå?

Börsutveckling

    Riskinformation

    Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.