Passar dig som inte är rädd för börsens svängningar

Allra Modig är en bra pensionsfond för dig som vill satsa på ett långsiktigt sparande med möjlighet till ordentlig avkastning och är beredd på stora svängningar under resan gång.


Passar den här fonden dig?

Fondfakta


Andelsklass A
Startdatum 2011-08-22
Startkurs 100 SEK
ISIN LU1209020830
Fondavgift 2,25%
Fondavgift efter rabatt i PPM 0,48%
Rörligt arvode 0 SEK
PPM-nr 250340
Norman-belopp 19 091 SEK
Ansvarig förvaltare Johan Nordström

Inriktning och risknivå


Allra Strategi Modig placerar direkt eller indirekt via fonder i svenska eller utländska aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden kan även placera i andra finansiella instrument för att öka möjligheten till uppgång. Förvaltningens strategi och fondens sammansättning kan variera kraftigt över tiden beroende på hur förutsättningarna på marknaden förändras, men placeringarna får inte överstiga 200 procent av fondförmögenheten. Den rekommenderade minimitiden för fondsparande är 5 år.

Vad menas med risknivå?

Börsutveckling

    Riskinformation

    Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.