För dig som inte vill ta risker med ditt fondsparande

När du fondsparar i Allra Strategi Ränta har du valt bort den osäkrare aktiemarknaden. Till en låg avgift i premiepensionssystemet ser våra ränteexperter till att ditt sparande utvecklas på ett tryggt och bra sätt.


Passar den här fonden dig?

Fondfakta


Andelsklass A
Startdatum 2013-09-24
Startkurs 100:-
ISIN LU0910945848
Fondavgift 1,50%
Fondavgift efter rabatt i PPM: 0,36%
Rörligt arvode 0 SEK
PPM-nr 895227
Norman-belopp 10113 SEK
Ansvarig förvaltare Johan Nordström

Inriktning och risknivå


Allra Strategi Ränta är en obligationsfond som framförallt investerar i obligationer utgivna av företag och stater. Vårt mål med förvaltningen är att erbjuda ett sparalternativ med lägre risk än aktier, men med högre risk och högre förväntad avkastning än en fond som placerar i penningmarknadsfonder. För närvarande har fonden en trea på en sjugradig riskskala. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Vad menas med risknivå?

Börsutveckling

    Riskinformation

    Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.