Vad innebär egentligen allmän pension, tjänstepension och avtalspension? Här reder vi ut begreppen! Ditt pensionssparande ligger utspritt i flera olika avtal och sparformer. Ofta samlar man ihop pensionen till en pyramid i tre delar. Den allmänna pensionen som betalas in av staten, tjänstepensionen som kommer från din arbetsgivare och ditt privata pensionssparande.

Allmän pension från staten

Alla svenskar som arbetat och fått lön under sitt arbetsliv får allmän pension. Den består av två delar som nämns på sidan två i orange kuvertet.

Inkomstpensionen

Pensionsmyndigheten ser till att motsvarande 16 procent av din lön öronmärks till din pension. Det enda sättet du kan öka din inkomstpension är genom att arbeta mer och höja din totala inkomst.

Premiepensionen

Motsvarande 2,5 procent av din lön sätts in på ditt personliga premiepensionskonto. Pengarna på kontot placeras i fonder och du kan själv välja vilka fonder i premiepensionssystemet som du vill spara i. Din framtida pension avgörs av hur dina fonder utvecklats och på lång sikt kan det skilja flera tusen i månaden den dag du går i pension. Har du Allras fonder? Då kan du lita på att vårt team med erfarna förvaltare gör sitt yttersta för att ditt sparande ska utvecklas på ett positivt sätt.

Tjänstepension från arbetsgivaren

De flesta som har en anställning får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen kallas även avtalspension och vilka avtal och sparformer du har styrs av din arbetsgivare.

  • Avtalspension SAF-LO får du som är arbetare på privat företag

  • KAP-KL och AKAP-KL får du som jobbar i kommun och landsting

  • PA 03 får du som är statligt anställd

  • ITP och ITPK får du som är tjänsteman på privat företag


Privat pensionssparande

Du kan på egen hand spara till din pension i bank eller via försäkringsbolag. Det är ett frivilligt sparande, men från 2016 försvinner avdragsrätten för nya inbetalningar.

Exempel på fördelning

Allmän pension

Tjänstepension

Eget sparande