Integritetspolicy

På den här sidan hittar du information om personuppgiftsbehandling hos Allra Försäkring AB och de försäkringsgivare vars försäkringar Allra Försäkring AB förmedlar eller tidigare har förmedlat.


Allra

Allra Integritetspolicy.pdf


AmTrust

AmTrust Dataskyddspolicy.pdf


AXA France

AXA Personuppgiftsbehandling