Riskinformation

Det är viktigt att du som kund är införstådd med följande:

  • Att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk.
  • Att du som kund själv noga måste sätta dig in i våra avtalsvillkor för bland annat handel med finansiella instrument samt övrig information om aktuella finansiella instrument, dess egenskaper och risker.
  • Att det vid handel med finansiella instrument är viktigt att kontrollera avräkningsnota och annan rapportering avseende dina placeringar samt omgående reklamera fel.
  • Att det är viktigt att fortlöpande bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i finansiella instrument.
  • Att du som kund själv måste initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på dina placeringar eller andra positioner.
  • Att det kapital som du placerar både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Har du frågor om risker inom fondsparande?

Kontakta en av våra rådgivare för mer information på telefon 0771-174 174.