Allra Tandvårdsförsäkring

Försäkringen kompletterar det statliga tandvårdsstödet genom att ge ersättning för dina tandvårdskostnader – för vanliga kontroller och en rad åtgärder. Gäller hos alla tandläkare som är legitimerade i Sverige. Du får även ersättning för akut tandvård när du befinner dig utanför Sverige. Åtgärder och årliga maxbelopp ser du i ersättningstabellen. Under karensperioden på 90 dagar från den dag du ansluts till försäkringen är du inte berättigad till ersättning, utom för akut tandvård. Du måste ha din hemvist i Sverige under den tid då försäkringen gäller. Försäkringen upphör automatiskt på årsdagen efter att du fyllt 75 år. Du kan läsa den kortfattade förköpsinformationen eller försäkringsvillkoren för mer information och alla undantag. 

Skydda

För dig som inte har några stora behov av tandvård i nuläget och redan har en god munhälsa. Läs mer om vad som ingår

Vårda

För dig som har lite större behov av tandvård, men ändå har en relativt god munhälsa. Läs mer om vad som ingår

Premium

För dig som har stora behov av tandvård och problem med munhälsan. Läs mer om vad som ingår

ÅTGÄRDER MAX ERSÄTTNING SKYDDA VÅRDA PREMIUM
Årlig kontroll 850 kr      
Årlig rengöring 600 kr      
Diagnostisk / Röntgen 600 kr      
Behandling av sjukdom 1 100 kr      
Fyllningar 2 000 kr      
Uttagningar och mindre kirurgiska åtgärder 2 750 kr      
Rotkanal 3 000 kr      
Fasta proteser 5 000 kr      
Akut tandvård – 500 kr/akut åtgärd 5 000 kr      
Akut tandvård utomlands – 1 000 kr/akut åtgärd 2 000 kr