Vi i Villa Bo Kvar-försäkring

Slipp oroa dig för familjens ekonomi om du blir sjukskriven eller arbetslös

Sjukskrivning och ofrivillig arbetslöshet kan drabba vem som helst och innebär en ekonomisk omställning för dig och din familj. Teckna Vi i Villa Bo Kvar-försäkring, så att du får större möjlighet att klara dina löpande utgifter om din ekonomi plötsligt försämras.

ic-allra-forsakring-paraply.png

Trygghet vid inkomstbortfall

Känn dig trygg med att du kan fortsätta betala räkningarna

Trygghet vid inkomstbortfall


Sjukskrivning och arbetslöshet kan drabba vem som helst och innebär alltid en ekonomisk omställning. Vi i Villa Bo Kvar-försäkring blir en välkommen förstärkning när räkningarna ska betalas.


ic-allra-forsakring-behall-din-livsstil.png

Behåll din levnadsstandard

Mindre skada på ekonomin vid sjukskrivning och arbetslöshet

Behåll din levnadsstandard


Får du kraftigt försämrad inkomst under en längre tid kan det påverka livet för dig och din familj. Med Vi i Villa Bo Kvar-försäkring ökar du möjligheterna att behålla levnadsstandarden.


ic-allra-lana-allt-samlat-02.png

Du väljer ersättningsbelopp

Försäkringen kan ge dig upp till 8.000 kr per månad

Du väljer ersättningsbelopp


Du kan välja mellan fyra olika nivåer på månadsersättningen, upp till 8.000 kr/månad. I ersättningstabellen ser du exempel på vad premien blir för olika ersättningsbelopp.


Så kan din inkomst förändras

Här ser du exempel på vilken ersättning du kan få vid arbetslöshet eller långtidssjukskrivning. Tänk på att du kan ha anställningsavtal eller försäkringar som ger mer ersättning.

Lön före arbetslöshet

Per månad och före skatt


27 000 kr

A-kassa efter skatt

80% av inkomsten upp till maxgränsen 25 025 kr ger ca:


13 600 kr

Lön före sjukskrivning

Per månad och före skatt


31 000 kr

Ersättning från Försäkringskassan efter skatt

80% av inkomsten upp till maxgränsen 27 688 ger ca:


14 400 kr

Vad kostar försäkringen?

Välj hur mycket du vill få i ersättning från Vi i Villa Bo Kvar-försäkring per månad, skattefritt. I tabellen ser du vad premien blir för olika ersättningsbelopp. Läs mer om vilka utgifter försäkringen täcker under frågor och svar.

Ersättning per månad Månadspremie
3 000 kr
195 kr
4 000 kr 260 kr
5 000 kr 325 kr
6 000 kr 390 kr

Anmäl intresse för Vi i Villa Bo Kvar-försäkring

Försäkringen har ingen bindningstid eller uppsägningstid. Förmedlaren kommer att ge dig som är Vi i Villa- läsare mer information om villkor, förmedling, ångerrätt m.m. innan du tecknar försäkringen.

Vanliga frågor och svar

 

Vem kan teckna försäkringen?

Du som är Vi i Villa-medlem eller prenumerant kan teckna försäkringen om du är folkbokförd i Sverige och har fyllt 18 men inte 59 år (försäkringen gäller endast till och med den månad du fyller 60 år). Du ska också ha en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka sedan minst 6 månader hos samma arbetsgivare eller klassas som egenföretagare enligt villkoren. Du måste vara frisk och fullt arbetsför, dvs du får inte uppbära någon ersättning för sjukdom eller ha ett annnat funktionshinder som påverkar din arbetsförmåga, se villkoren för mer information.Om du är egenföretagare omfattas du endast av skyddet vid sjukskrivning och inte arbetslöshet.

Vad räknas som arbetslöshet?

Om du blir uppsagd och helt arbetslös från en tillsvidareanställning där du haft en arbetstid om minst 17 timmar per vecka kan du få ersättning från försäkringen. Skyddet gäller däremot inte för vikariat och visstidsanställningar eller om du kommer överens med din arbetsgivare om att sluta din anställning. Om du redan blivit uppsagd från din tjänst när du tecknar försäkringen, eller fått varsel om uppsägning, gäller inte försäkringsskyddet för arbetslöshet. Detsamma gäller om du känt till ett kommande varsel om uppsägning när du tecknat försäkringen eller blir uppsagd inom 180 dagar efter försäkringens startdatum. Om du är eller blir egenföretagare omfattas du endast av skyddet vid sjukskrivning och inte arbetslöshet. Mer information finns i försäkringsvillkoren.

Vilken typ av sjukskrivning kan jag få ersättning för?

För att kunna ansöka om ersättning ska du vara minst halvtidssjukskriven från en tillsvidareanställning på minst 17 timmar per vecka. Vid 50 procents sjukskrivning får du 50 procent av ersättningsbeloppet, vid 75 procents sjukskrivning får du 75 procent av ersättningsbeloppet och vid hel sjukskrivning får du hela ersättningsbeloppet. Försäkringen gäller inte för sjukdomar eller skador som du har eller har haft inom 12 månader närmast före du anslöts till försäkringen, eller de första trettio dagarna från startdatum. Du kan inte heller få ersättning för sjukskrivning som beror på psykiska besvär, stressrelaterad sjukdom, depression eller graviditet. Mer information hittar du i försäkringsvillkoren.

Vilka utgifter gäller försäkringen för?

De utgifter som täcks av försäkringen är kostnader för dina lån eller krediter, hyra eller bostadsrättsavgift för bostad, hem- eller villaförsäkring, telefon/internet/tv, hushållsel, sophämtning, vatten/värme, avgift till tomt/samfällighetsförening, tomträttsavgift, hyra för parkeringsplats/garage, fordonsförsäkring och fordonsskatt. Du väljer själv hur stor summa du ska få ut per månad, från 3 000 till 8 000 kronor per månad, så länge du har utgifter upp till det belopp du väljer. Ändras dina utgifter är det därför viktigt att du kontaktar kundtjänst, så hjälper vi dig att justera din försäkringsnivå så den är anpassad till dina kostnader.